Publikasjoner - Side 10

Omslag for CompLex 1994-04
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Sykepenger og personvern

Noen problemstillinger knyttet til behandlingen av sykepengersaker i Infotrygd

1994-04, Mari Bø Haugstad

Omslag for CompLex 1993-07
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Expert systems in Law: A Jurisprudential Approach to Artificial Intelligence and Legal Reasoning

Pragmatism and Purism in Artificial Intelligence and Legal Resoning

The Latent Damage System: A Jurisprudential Analysis

Artificial Intelligence, Expert Systems and the Law: A European Appraisal

1993-07, Richard Susskind