Publikasjoner - Side 11

Omslag for CompLex 1992-08
Publisert 5. feb. 2019 09:43

EDB i juridisk undervisning

Med en reiserapport fra England og USA

1992-08, Ola-Kristian Hoff

Publisert 5. feb. 2019 09:43

Deponering av kildekode - opprinnelig utgitt som CompLex 1992/07. Manuskriptet som er lagt ut her er helt i samsvar med det som ble publisert i CompLex, men sideangivelsene kan avvike.

1992-07, Morten S. Hagedal

Omslag for CompLex 1992-04
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Softwarepatentet - immaterialrettens enfant terrible?

En redegjørelse for patenteringen av softwarerelaterede opfindelser i amerikansk og europæisk ret

1992-04, Ditlev Schwanenflügel

Omslag for CompLex 1990-08
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Nordisk rettsinformatikk - foredrag fra Oslo-konferansen 21. og 22. september 1989

1990-08, Frank Iversen