Publikasjoner - Side 12

Omslag for CompLex 1988-03
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Satelittfjernsyn

1988-03, Jon Bing og Anne Kirsti Brække

Omslag for CompLex 1988-02
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Artificial intelligence - Perspectives of AI as a social technology

1988-02, Ernst Buchberger, Bo Goranzon og Kristen Nygaard

Omslag for CompLex 1987-15
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Skatterettslige ekspertsystem - Et eksempel basert på skattelovens § 77

1987-15, Andreas Galtung

Omslag for CompLex 1987-10
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Kredittopplysning

1987-10, Knut B. Kaspersen

Omslag for CompLex 1987-08
Publisert 5. feb. 2019 09:39

F*KUS - Knowledge based systems for public administration

En rekke artikler

1987-08, Jon Bing