Publikasjoner - Side 14

Omslag for CompLex 1983-04
Publisert 5. feb. 2019 09:38

Sally Moon - Copyright  with respect to information retrieval systemsissues Anja Oskamp - Contracting for legal information services

1983-04, Sally Moon og Anja Oskamp