Publikasjoner - Side 15

Omslag for CompLex 1982-03
Publisert 5. feb. 2019 09:37

Rettskildebruk

1982-03, Jon Bing og Dag Frøystad

Omslag for CompLex 1981-06
Publisert 5. feb. 2019 09:37

Postmonopolet

1981-06, Anne Kirsti Brække

Publisert 28. juni 2018 11:07

- Tolkning av entreprisekontrakter som er inngått etter regelverket for offentlige anskaffelser

v/Tobias Skurdal Tofte

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 209 - 2018