Publikasjoner - Side 6

Omslag for CompLex 2013-04
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Linn Catrine Sjølund: Forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidssøkers personvern

Ingrid Ellingsen Gran: Yttergrensene for vederlagsretten ved offentlig fremføring av lydopptak

2013-04, Linn Catrine Sjølund og Ingrid Ellingsen Gran

Omslag for CompLex 2012-01
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen – Fra kontrollør til aktør: Behov for nye roller for fagdepartementene i styring av tverrgående IKT-prosjekter? Arild Jansen, Tommy Tranvik – IT governance in Norwegian public sector – business as usual? Arild Jansen – The functions of ICT in public sector and its impact on governancE

2012-01, Arild Jansen, Ivar Berg-Jacobsen og Tommy Tranvik

Omslag for CompLex 2011-06
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Dag Wiese Schartum - Legaldefinisjoner i nyere norske lover

Marius Raugstad, Ivar Berg-Jacobsen - Legaldefinisjoner og juridisk interoperabilitet i helsesektoren

2011-06, Dag Wiese Schartum, Marius Raugstad og Ivar Berg-Jacobsen

Omslag for CompLex 2010-03
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Extended Collective Licences - the compatibility of the nordic solution with the international conventions and EC law

2010-03, Christian Rydning