Publikasjoner - Side 6

Omslag for CompLex 2002-03
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter og høyskoler - innstilling fra et utvalg oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 31 januar 2000. Avgitt til Universistets- og høgskolerådet i oktober 2001.

2002-03

Omslag for CompLex 2002-02
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Bjarte Aambø - Opphavsrettslige rettsmangler - tredjemannens rettigheter til åndsverk som rettsmangel

Erlend Ringnes Efskind - Skjermbildets rettslige natur - Rekkevidden av visningsretten etter åndsverkloven § 20 ved skjermutlesning av billedkunstverk, fotografiske verk, fotografiske bilder og litterære tekster

2002-02, Bjarte Aambø og Erlend Ringnes Efskind

Omslag for CompLex 2001-01
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Internet and choice-of-law - the international sale of digitised products through the internet in a European context

2001-01, Peter Lenda

Omslag for CompLex 1999-03
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Internett og jurisdiksjon - jurisdiksjon etter Luganokonvensjonen artikkel 5 nr. 3 ved ulovlig eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for almenheten gjennom internett

1999-03, Andreas Frølich Fuglesang og Georg Philip Krog

Omslag for CompLex 1999-02
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Betaling via internett - et utvalg av juridiske problemstillinger

1999-02, Camilla Julie Wollan

Omslag for CompLex 1998-03
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Interconnection - the obligations to interconnect telecommunications networks under EC law

1998-03, Katinka Mahieu

Omslag for CompLex 1998-02
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Straffbar hacking - straffeloven § 145 annet ledd

1998-02, Guru Wanda Wanvik

Omslag for CompLex 1997-08
Publisert 5. feb. 2019 09:44

 Avtalelisens etter åndsverkloven § 36 - med særlig vekt på de krav som stilles til organisasjonen, jfr. § 38a

1997-08, Ingrid Mauritzen

Omslag for CompLex 1997-07
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Elektronisk informasjonsansvar - om det kontraktsrettslige erstatningsansvaret for villedende informasjon ved elektronisk informasjonsformidling

1997-07, Tomas Myrbostad