Publikasjoner - Side 7

Omslag for CompLex 2008-02
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Electronic contracting in Europe - Benchmarking of national contract rules of United Kingdom, Germany, Italy and Norway in light of the EU E-commerce directive

2008-02, Maryke Silalahi Nuth

Omslag for CompLex 2007-04
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Privacy & identity management - Data protection issues in relation to networked organisations utilizing identity management systems

2007-04, Thomas Olsen og Tobias Mahler

Omslag for CompLex 2007-03
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Personvern og transportsikkerhet - Personvernmessige spørsmål knyttet til tiltak for å sikre transportmidler mot fiendtlige anslag

2007-03, Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2006-05
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Retten til eget bilde - En redegjørelse, vurdering og sammenligning av den avbildedes rettsvern etter åndsverkloven § 45c, straffeloven § 390 og personopplysningsloven

2006-05, Maria Jongers

Omslag for CompLex 2005-06
Publisert 5. feb. 2019 09:47

DRM og demokrati - argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak endringen av åndsverksloven 2003-2005

2005-06, Jan Frode Haugseth

Omslag for CompLex 2005-05
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Digital Rights Management - promises, problems and alternative solutions

2005-05, Kristian Syversen

Omslag for CompLex 2005-02
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Personvern og ytringsfrihet - Fotografering av siktede i straffesaker - et vern for ytringsfriheten?

2005-02, Anette Engum