Publikasjoner - Side 7

Omslag for CompLex 1997-02
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Offentlige anskaffelser av informasjonsteknologi - særlig om spesifikasjon av ytelsen, bruk av konsulenter og kriterier ved tildeling av kontrakt

1997-02, Camilla Sivesind Tokvam

Omslag for CompLex 1997-01
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk - en fremstilling av åndsverkloven § 12 første ledd anvendt på litterære verk, samt en legislativ vurdering av digital eksemplarfremstilling til privatbruk

1997-01, Therese Steen

Omslag for CompLex 1994-04
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Sykepenger og personvern

Noen problemstillinger knyttet til behandlingen av sykepengersaker i Infotrygd

1994-04, Mari Bø Haugstad