Publikasjoner - Side 9

Omslag for CompLex 2001-01
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Internet and choice-of-law - the international sale of digitised products through the internet in a European context

2001-01, Peter Lenda

Omslag for CompLex 1999-03
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Internett og jurisdiksjon - jurisdiksjon etter Luganokonvensjonen artikkel 5 nr. 3 ved ulovlig eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for almenheten gjennom internett

1999-03, Andreas Frølich Fuglesang og Georg Philip Krog

Omslag for CompLex 1999-02
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Betaling via internett - et utvalg av juridiske problemstillinger

1999-02, Camilla Julie Wollan

Omslag for CompLex 1998-03
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Interconnection - the obligations to interconnect telecommunications networks under EC law

1998-03, Katinka Mahieu

Omslag for CompLex 1998-02
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Straffbar hacking - straffeloven § 145 annet ledd

1998-02, Guru Wanda Wanvik

Omslag for CompLex 1997-08
Publisert 5. feb. 2019 09:44

 Avtalelisens etter åndsverkloven § 36 - med særlig vekt på de krav som stilles til organisasjonen, jfr. § 38a

1997-08, Ingrid Mauritzen

Omslag for CompLex 1997-07
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Elektronisk informasjonsansvar - om det kontraktsrettslige erstatningsansvaret for villedende informasjon ved elektronisk informasjonsformidling

1997-07, Tomas Myrbostad

Omslag for CompLex 1997-02
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Offentlige anskaffelser av informasjonsteknologi - særlig om spesifikasjon av ytelsen, bruk av konsulenter og kriterier ved tildeling av kontrakt

1997-02, Camilla Sivesind Tokvam

Omslag for CompLex 1997-01
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk - en fremstilling av åndsverkloven § 12 første ledd anvendt på litterære verk, samt en legislativ vurdering av digital eksemplarfremstilling til privatbruk

1997-01, Therese Steen