Publikasjoner - Side 9

Omslag for CompLex 1990-08
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Nordisk rettsinformatikk - foredrag fra Oslo-konferansen 21. og 22. september 1989

1990-08, Frank Iversen

Omslag for CompLex 1988-03
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Satelittfjernsyn

1988-03, Jon Bing og Anne Kirsti Brække

Omslag for CompLex 1988-02
Publisert 5. feb. 2019 09:39

Artificial intelligence - Perspectives of AI as a social technology

1988-02, Ernst Buchberger, Bo Goranzon og Kristen Nygaard