Bøker - Artikler - Spesialnumre

Published Sep. 13, 2022 12:58 PM

By Beate Sjåfjell, University of Oslo.

Preprint of a chapter in the forthcoming volume ‘What have we learned from the Anthropocene?’ (preliminary title), edited by Ursula Münster, Sara Asu Schroer and Thomas Hylland Eriksen. 

2022/23, Scandinavian University Press

Bildet kan inneholde: tekst, farger, båter, mennesker, hester, flagg
Publisert 5. jan. 2022 14:55

3. utgave

Av Viggo Hagstrøm, Herman Bruserud, Harald Irgens-Jensen, Inger Berg Ørstavik og Ivar Alvik