Bøker - Artikler - Spesialnumre - Side 6

Publisert 10. nov. 2010 09:33

Av Erik Røsæg, Hans-Bernd Schäfer and Endre Stavang (Ed.)

Essays in Honour of Erling Eide

Publisert 12. mai 2010 10:07

Av Geir Woxholth

Selskapsrett er skrevet for at studentene skal kunne forstå fagets kjerneelementer.  

Publisert 12. mai 2010 10:07

Av Mads Henry Andenæs

3. utgave

Boken handler om rettsreglene om konkurs og andre former for kreditorbeslag i en skyldners formuesgoder.

Publisert 12. mai 2010 10:06

Av Thomas Rieber-Mohn

I denne boken drøftes om og i hvilken utstrekning privatkopieringsregelen kan opprettholdes i de nye digitale omgivelsene, og det undersøkes videre om og på hvilken måte lovgiver bør gripe inn for å sikre at det faktisk er mulig å fremstille private kopier i medhold av § 12.