Fast eiendoms rettsforhold - Kort og godt

Fast eiendoms rettsforhold - Kort og godt
Universitetsforlaget

Av Kirsti Strøm Bull og Nikolai K. Winge

I denne boken gir forfatterne en oversikt over sentrale regler vedrørende fast eiendoms rettsforhold, og danner et godt grunnlag for nærmere studier og fordypning i disse reglene. Boken er ment som tilleggslitteratur til pensum.

Boken egner seg som en innføring for studenter og andre som trenger en innføring i fagområdet. Emner som behandles er fastleggelse av fast eiendoms grenser, offentlig regulering av fast eiendom, hevd, servitutter, sameie og naborettslige spørsmål.

Forfatterne har lagt vekt på en pedagogisk tilnærming til dette spennende rettsområdet, blant annet gjennom omfattende bruk av eksempler og illustrasjoner. Dette gjør det lettere for leseren å få en oversikt, og illustrasjonene fungerer som ”knagger for hukommelsen”. 

Emneord: Fast eiendoms rettsforhold
Publisert 12. mai 2010 10:06 - Sist endret 4. jan. 2021 09:39