Ny bok: Lærebok i erstatningsrett

Lærebok i erstatningsrett
Gyldendal Norsk Forlag

Av Peter Lødrup

Peter Lødrups Lærebok i erstatningsrett foreligger nå i ny og revidert utgave
 

Dette er en gjennomgripende revisjon hvor det er lagt stor vekt på rettsutviklingen det siste tiår, som har vært rik på ny rettspraksis og erstatningsrettslig litteratur. I denne nye utgaven er enkelte deler er skrevet om, blant annet fordi det er kommet over femti høyesterettsdommer i emnet siden forrige utgave. Fremstillingen er utvidet med hensyn til en del metodiske spørsmål og forholdet til EU-retten og EØS-avtalen. På det internasjonale plan går utviklingen raskt og betydningen av internasjonale kilder er stigende.

Boken er i tillegg utvidet ut over studentenes læringskrav - med kompressavsnitt og med et fyldigere noteapparat. På denne måten åpner den for bredere domsomtaler og andre kilder om interessante enkeltspørsmål.

Se Gyldendal for mer informasjon om boken.

/møå

Emneord: erstatningsrett
Publisert 12. mai 2010 10:06 - Sist endret 12. mai 2010 10:11