Anskaffelsesdirektivet og samarbeid i offentlig sektor - Kontraktsbegrepets grenser

Av Janicke Wiggen

I kjernen av anskaffelsesdirektivets anvendelsesområde ligger tilfellene der en offentlig oppdragsgiver går til anskaffelse av varer, tjenester eller bygg- og anleggsarbeid fra en privat oppdragstaker. En rekke oppgaver i offentlig sektor løses imidlertid i dag gjennom samarbeid mellom ulike offentlige aktører, gjerne gjennom kontrakter eller kontraktsliknende mekanismer. Dette aktualiserer spørsmålet om anskaffelsesdirektivets anvendelse på slikt samarbeid. I denne boken foretas en grundig undersøkelse av anskaffelsesdirektivets anvendelse på samarbeid i offentlig sektor. Formålet er å gi en sammenfattende analyse av rettstilstanden på området for å kartlegge kontraktsbegrepets innhold og utstrekning i møte med slikt samarbeid.

Boken er bygget på Janicke Wiggens avhandling for ph.d.-graden som ble skrevet mens hun var tilsatt som stipendiat ved Institutt for privatrett. Hun arbeider nå som advokat hos advokatfirmaet Hjort.

Utgitt på Universitetsforlaget 2013.

 

Publisert 22. mai 2013 10:27 - Sist endret 30. sep. 2014 10:38