Data Privacy Law av Lee Bygrave

Boka ble utgitt av forlaget Oxford University Press i januar d.å.

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199675555.do

Jus og politikk vedrørende vern av personopplysinger er et sterkt voksende regulatorisk felt. Over 100 land har nå vedtatt forholdsvis omfattende lovgivning om personopplysningsvern. Dessuten finnes det mange relevante internasjonale og supranasjonale regelsett. Boken belyser utviklingen av feltet gjennom en tverrnasjonal og til dels tverrfaglig tilnærming. Spenningen mellom amerikansk og europeisk regulatorisk politikk på feltet er viet spesiell oppmerksomhet. Boken egner seg både for studenter og eksperter.

Publisert 14. feb. 2014 16:06 - Sist endret 30. sep. 2014 10:42