Jon Bing - en hyllest

En artikkelsamling til minne om Jon Bing

Redaktører: Dag Wiese Schartum, Lee A. Bygrave, Anne Gunn Berge

Utgitt av Gyldendal Norsk Forlag

Kan bestilles via jonbing.net

Redaktørene inviterte andre enn jurister til å bidra. I tillegg til rettsinformatiske artikler fra norske og internasjonale jurister, inneholder boken illustrasjoner (Knut Westad, Thore Hanssen, Egil Nyhus og Lee A. Bygrave), fotografi (Candida Höfer) og kortere innlegg fra folk som har hatt tilknytning til Jon i andre sammenhenger enn som jurist (Tor Åge Bringsværd, Andreas Hompland, Eirik Newth, Odd Einar Dørum og Helge M. Sønneland).

Publisert 14. apr. 2015 12:00 - Sist endret 14. apr. 2015 15:44