Judges Against Justice

Boken undersøker dommeres rolle i situasjoner hvor samfunn innenfor vår vestlige rettstradisjon har gått fra rettsstat til diktatur. Materialet er særlig hentet fra Tyskland 1933-45 og landene under tysk okkupasjon, men også fra Sør-Afrika under apartheid og diktaturene i Argentina, Brasil og Chile på 1970- og 80-tallet.

Boken undersøker dommeres rolle i situasjoner hvor samfunn innenfor vår vestlige rettstradisjon har gått fra rettsstat til diktatur. Materialet er særlig hentet fra Tyskland 1933-45 og landene under tysk okkupasjon, men også fra Sør-Afrika under apartheid og diktaturene i Argentina, Brasil og Chile på 1970- og 80-tallet. Boken viser hvordan makthaverne bruker domstolene og hvordan domstolene lar seg bruke. Selv om dommernes uavhengighet i mange tilfeller er blitt respektert av makthaverne i overraskende grad, har domstolene til dels aktivt utviklet undertrykkende lovgivning lengre enn det som formelt har blitt vedtatt. Boken drøfter om dommere kan bli stilt strafferettslig ansvarlig på bakgrunn av praksis fra militærtribunalet i Nürnberg, de tyske og norske rettsoppgjørene og rettsoppgjøret i Tyskland etter gjenforeningen i 1990. Et viktig tema i boken er å forsøke å forstå og forklare dommerne ut fra deres rettslige og sosiale situasjon, og å drøfte hvordan dommere kan sette seg i stand til bedre å motstå press om å medvirke til utvikling og praktisering av autoritær lovgivning.

 

Hans Petter Graver, Judges Against Justice On Judges When the Rule of Law is Under Attack, Springer, Berlin-Heidelberg 2015 http://www.springer.com/law/book/978-3-662-44292-0

Publisert 16. okt. 2014 11:53 - Sist endret 16. okt. 2014 11:53