Allmenn formuerett - Fleire rettar til same formuesgode

Av Kåre Lilleholt

2. utgave

 

Sammendrag

Emnet for boka er rettsreglane om forholdet mellom fleire rettar til same formuesgode (ofte omtala som "dynamisk tingsrett" eller "tredjepersonsvern").

Forfattaren legg hovudvekta på oversyn, omsyn og utsyn: Framstillinga gjev oversyn over reglane, set dei inn i ein vidare samanheng og viser kva omsyn reglane byggjer på. Utsyn til andre lands rett lettar forståinga av dei norske reglane og er dessutan praktisk nyttig på eit område der rettsforhold over landegrenser blir meir vanlege.                       

Mer om boken

Universitetsforlaget, April 2018

 

 

Publisert 27. apr. 2018 15:13 - Sist endret 2. mai 2018 13:01