Ekspropriasjon

Av Endre Stavang (red.)

Sammendrag

Ekspropriasjon inneholder først en kort innføring i hva ekspropriasjon er. Videre går forfatterne grundig inn i en rekke praktiske og sentrale emner fra ekspropriasjonsretten:

  • Ekspropriasjonsprosessen
  • Salgsverdi med påslag som grunnlag for ekspropriasjonserstatning
  • Reguleringsplanens betydning for ekspropriasjonserstatningen. Særlig om veier og offentlige anlegg
  • Reguleringsplaner og ekspropriasjonserstatning. Særlig om strøksprisprinsippet
  • Bruksverdierstatning og tilpasningsplikten
  • Gjenervervsprinsippet
  • Erstatning for ulemper fra veitrafikkanlegg
  • Fordeler tiltaket medfører for gjenværende eiendom
  • Det ekspropriasjonsrettslige differanseprinsipp
  • Rettigheters vern ved ekspropriasjon

Boken er nyttig for alle som arbeider med ekspropriasjonsrett i teori og praksis. Den egner seg også for studenter som vil fordype seg i faget.

Mer om boken

Cappelen Damm, april 2019

 

 

Publisert 1. apr. 2019 14:44 - Sist endret 1. apr. 2019 14:44