Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom

Av Lasse Simonsen

Sammendrag

I boken gås det nøyere inn på hver enkelt sanksjonstype: forholdsmessig prisavslag, presumsjonsregelen, erstatning for utbedringskostnader, og så videre. Dernest ses det på sammenhengen i rettssystemet. Særlig vies forholdet mellom prisavslag og erstatning stor plass. En rekke aspekter ved de to sanksjonstypene sammenliknes for å klargjøre den reelle forskjellen mellom dem. I tillegg tar boken for seg enkelte mer spesielle temaer innen lovens kompensasjonssystem, som krav på prisavslag eller erstatning for ikke-økonomisk tap og erstatning av transaksjonskostnader ved heving av kontrakten.   

Mer om boken

Gyldendal, januar 2019

 

 

Publisert 31. jan. 2019 14:08 - Sist endret 31. jan. 2019 14:08