Arveloven - Arvereglene. Lovkommentar

Av Peter Hambro

Lovkommentaren gir grundige kommentarer til arvereglene i arveloven.

 

Bildet kan inneholde: tekst, historie, skrift, arkitektur.

Sammendrag

Den nye arveloven som ble vedtatt i 2019, regulerer både arv og dødsboskifte. Denne lovkommentaren gir grundige kommentarer til lovens andre del om retten til arv. All rettspraksis av interesse er tatt med, både trykte og utrykte dommer og rettspraksis fra den tidligere arvelovens tid som fortsatt har betydning.

Lovkommentaren er nyttig for dommere, advokater og andre som har behov for å sette seg inn i arvereglene.

Mer om boken

Universitetsforlaget, 31. juli 2020

 

 

Publisert 23. nov. 2020 14:54 - Sist endret 23. nov. 2020 14:54