Jussens helter

Av Hans Petter Graver

SERI 50 år

Sammendrag

Jurister som forsvarer rettssikkerheten under press, er juridiske helter. Lov og rettferd er ikke alltid samme ting. Iblant tar loven feil og juristen har rett. I slike situasjoner koster det ekstra mye å holde fast ved sin overbevisning. Denne boken forteller historien til tolv jurister som har stått opp mot makt og autoritet i situasjoner der systemet har stilt dem overfor store utfordringer, og de valgte å følge sin egen samvittighet fremfor å leve opp til systemets krav. I tillegg har boken oppsummerende kapitler hvor likheter samles og kobles opp mot overordnede og felles etiske problemstillinger, med konklusjoner og hypoteser om juridisk motstand og beskyttelse av rettsstaten.

Mer om boken

Universitetsforlaget, 8. mai 2020

 

 

Publisert 11. mai 2020 08:23 - Sist endret 11. mai 2020 08:23