Reindriftsloven - Lovkommentar

Av Kirsti Strøm-Bull

Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser.

 

Bildet kan inneholde: tekst, historie, skrift, arkitektur.

Sammendrag

For det samiske reinbeiteområdet skal reindriftsloven legge til rette for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift med basis i samisk kultur, tradisjon og sedvane til gagn for reindriftsbefolkningen selv og samfunnet for øvrig.

Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser.

Boken retter seg mot dommere, jurister og andre som befatter seg med reindrift.

Mer om boken

Universitetsforlaget, 14. september 2020

 

 

Publisert 11. sep. 2020 11:17 - Sist endret 11. sep. 2020 11:17