Internasjonal privatrett

Ny og utvidet. 2. utgave.

Av Giuditta Cordero-Moss

Bildet kan inneholde: tekst, rød bakgrunn

Sammendrag

Den internasjonale privatretten gir regler om valg av domstol og valg av bakgrunnsrett når et privatrettslig rettsforhold har internasjonal karakter.

Denne boken er en ny og utvidet utgave av boken som kom ut i 2014.
Den første utgaven fremhevet konturene av en moderne tilnærming til internasjonalprivatrettslige spørsmål, som var i ferd med å vokse frem.

I de senere år har Høyesterett avsagt flere avgjørelser som har bekreftet denne utviklingen. Denne nye utgaven drøfter ny rettspraksis og dens betydning for den tradisjonelle tilnærmingen.

Første utgave behandlet spørsmål som oppstår når et formuerettslig forhold har tilknytning til mer enn ett rettssystem. Den nye utgaven drøfter de nye norske og internasjonale kildene på området, blant annet et forslag til en lov om lovvalg på det formuerettslige området, som forfatteren skrev på oppdrag fra Justisdepartementet.

I tillegg behandler boken områder som ikke var omfattet i førsteutgaven: den internasjonale familie-, arve- og personretten.

Mer om boken

ISBN: 9788215053080

Universitetsforlaget, August 2021.

Publisert 30. sep. 2021 13:34 - Sist endret 30. sep. 2021 13:34