Avtaler om bygging og kjøp av ny bolig

Av Lasse Simonsen.

Bustadoppføringslova regulerer alle typer avtaler med forbrukere om oppføring av ny bolig.

Bildet kan inneholde: tekst, blå farge, hvit farge

Sammendrag

Loven kommer til anvendelse enten det dreier seg om helårsbolig eller fritidsbolig, og den omfatter samtlige eierformer, så som selveierboliger, eierseksjoner eller andeler i borettslag.

Avtaler om bygging og kjøp av ny bolig er en systematisk gjennomgang og analyse av denne viktige loven. Framstillingen er basert på en detaljert undersøkelse av foreliggende rettskilder, så som lovens forarbeider, rettspraksis og andre teoretiske framstillinger. De problemstillingene som drøftes, er i betydelig grad hentet fra tvister i det faktiske rettsliv slik vi møter dem i domstols- og nemndspraksis.

Mer om boken

Gyldendal, april 2022.

ISBN/EAN: 9788205410466

Publisert 6. apr. 2022 09:50 - Sist endret 6. apr. 2022 09:50