Hva er rett - 2. utgave

Av Hans Petter Graver.

Bildet kan inneholde: tekst, gul farge, person

Sammendrag

Retten beskytter mot overgrep - det er rettsstatens hovedidé. Samtidig legaliserer retten samfunnets maktutøvelse. Siden retten er skilt fra moralen, gjelder det også der makten ikke har moralen på sin side. Vi appellerer til rettsstaten og rettssikkerhet som beskyttelse mot staten. Men staten bruker selv retten som et middel til å tvinge gjennom sin vilje, enten denne er bestemt av flertallet eller av en sosial elite.

«Hva er RETT» drøfter hvordan retten får sin autoritet, hvordan forholdet mellom juss og politikk er, og hvilket særlige ansvar juristene som forvaltere av retten har. I denne andre utgaven av boken trekker forfatteren inn erfaringene fra trygdeskandalen og pandemien, som begge på forskjellige måter illustrerer rettsstatens skjørhet og juristenes særlige ansvar.

Mer om boken

Universitetsforlaget, 18. november 2022.

  • ISBN: 9788215063447
Publisert 18. nov. 2022 16:14 - Sist endret 18. nov. 2022 16:14