Vergemålsloven

Fremtidsfullmakter mv. Lovkommentar.

Av Katrine Kjærheim Fredwall.

Bildet kan inneholde: tekst, blå farge, hvit farge

Sammendrag

Boken er først og fremst en kommentarutgave til vergemålsloven kapittel 10 om fremtidsfullmakter, men som den første boken på norsk om fremtidsfullmakter tar den også sikte på å presentere et nytt lovområde for en bredere brukergruppe bestående av advokater, rettshjelpere, lekfolk og studenter.

Boken er lettlest og har en pedagogisk fremstilling inkludert en gjennomgang av sentrale kilder, hensyn og resonnementer på dette rettsområdet, noe som gjør den egnet så vel for studenter som for personer som ønsker å skrive sin egen fremtidsfullmakt. Boken kombinerer det dyptpløyende med det praktiske, hvilket er særlig nyttig for advokater og andre profesjonelle brukergrupper.

Boken består av to hoveddeler. Del I gir oversikt over reglene på området på nasjonalt, nordisk og internasjonalt nivå. Denne delen behandler også møtepunktene mellom reglene for fremtidsfullmakter og reglene for alminnelige fullmakter, arverett og familierett med videre. Bokens del II har en klassisk lovkommentaroppbygning.


Universitetsforlaget, 25. april 2022.

ISBN: 9788215031538

Publisert 27. apr. 2022 13:17 - Sist endret 27. apr. 2022 13:19