CompLex

CompLex inneholder arbeider i møtet mellom jus og IKT. I serien publiseres studentavhandlinger, utredninger, konferansebidrag med mer, i første rekke av personer med tilknytning til Senter for rettsinformatikk.

Arbeidene vil gjelde områder som styring av Internett (Internet Governance), medierett, elektronisk forvaltning, personvern, elektronisk marked, IT-kontrakter og rettslige informasjonssystemer. Temaene er ofte knyttet til nye IKT-relaterte spørsmål med stor rettslig og politisk relevans.

Serien startet i 1981, og det har blitt utgitt mer enn 200 titler siden den gang.

Omslag for CompLex 2019-01

 - Om kravet til at informasjonssamfunnstjenesten må være tilbudt "directly" til et barn.

Med EUs vedtakelse av personvernforordningen ble barns personopplysningsvern for første gang eksplisitt regulert i det EU-rettslige regelverket. Gjennom inkorporasjonen i personopplysningsloven ble dette gjeldende norsk rett.

2019-01, Baran Farsijani

Omslag for CompLex 2018-03

Det norske systemet for elektrisitetsforsyning gjennomgår i disse dager store endringer, i form av introduksjon av «smarte strømmålere» og «Elhub». Det nye systemet vil innhente og behandle informasjon om strømforbruk og forbruksmønstre fra den enkelte strømmåler.

2018-03, Ida Collett Sælør