CompLex

CompLex inneholder arbeider i møtet mellom jus og IKT. I serien publiseres studentavhandlinger, utredninger, konferansebidrag med mer, i første rekke av personer med tilknytning til Senter for rettsinformatikk.

Arbeidene vil gjelde områder som styring av Internett (Internet Governance), medierett, elektronisk forvaltning, personvern, elektronisk marked, IT-kontrakter og rettslige informasjonssystemer. Temaene er ofte knyttet til nye IKT-relaterte spørsmål med stor rettslig og politisk relevans.

Serien startet i 1981, og det har blitt utgitt mer enn 200 titler siden den gang.