EDB-basert informasjonssyetem for forvaltningens praksis

Muligheter - forutsetninger - begrensninger

1983-09, Frede Cappelen

Omslag for CompLex 1983-09
Emneord: rettsteknologi, eforvaltning
Publisert 5. feb. 2019 09:38 - Sist endret 6. feb. 2019 00:33