Utvalgte emner i jus og EDB

1983-14, Tarjei Stensaasen

Omslag for CompLex 1983-14

Utvalgte emner i jus og EDB

Emneord: rettsteknologi, personvern, medierett-og-internet-governance, elektronisk-handel, eforvaltning
Publisert 5. feb. 2019 09:38 - Sist endret 6. feb. 2019 00:33