1990-1999

Omslag for CompLex 1990-08

Nordisk rettsinformatikk - foredrag fra Oslo-konferansen 21. og 22. september 1989

1990-08, Frank Iversen

Deponering av kildekode - opprinnelig utgitt som CompLex 1992/07. Manuskriptet som er lagt ut her er helt i samsvar med det som ble publisert i CompLex, men sideangivelsene kan avvike.

1992-07, Morten S. Hagedal