Rettslige normer og juridiske ekspertsystemer - en vurdering av enkelte sider ved taxman

Rettslige normer og juridiske ekspertsystemer - en vurdering av enkelte sider ved taxman

1990-06, Beate Heidenstrøm Hasseltvedt

Omslag for CompLex 1990-06
Emneord: rettsteknologi
Publisert 5. feb. 2019 09:42 - Sist endret 6. feb. 2019 00:34