The representation of law in computer programs: A Survey and comparison

 The representation of law in computer programs: A Survey and comparison

1991-01, Marek Sergot

Omslag for CompLex 1991-01
Emneord: rettsteknologi
Publisert 5. feb. 2019 09:43 - Sist endret 6. feb. 2019 00:34