Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk

Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk - en fremstilling av åndsverkloven § 12 første ledd anvendt på litterære verk, samt en legislativ vurdering av digital eksemplarfremstilling til privatbruk

1997-01, Therese Steen

Omslag for CompLex 1997-01
Emneord: opphavsrett
Publisert 5. feb. 2019 09:43 - Sist endret 6. feb. 2019 00:34