Offentlige anskaffelser av informasjonsteknologi

Offentlige anskaffelser av informasjonsteknologi - særlig om spesifikasjon av ytelsen, bruk av konsulenter og kriterier ved tildeling av kontrakt

1997-02, Camilla Sivesind Tokvam

Omslag for CompLex 1997-02
Emneord: rettsteknologi, eforvaltning
Publisert 5. feb. 2019 09:43 - Sist endret 6. feb. 2019 00:34