Avtalelisens etter åndsverkloven § 36

 Avtalelisens etter åndsverkloven § 36 - med særlig vekt på de krav som stilles til organisasjonen, jfr. § 38a

1997-08, Ingrid Mauritzen

Omslag for CompLex 1997-08
Emneord: rettsteknologi
Publisert 5. feb. 2019 09:44 - Sist endret 6. feb. 2019 00:34