Krav til systemer for forvaltning av immaterielle rettigheter

Krav til systemer for forvaltning av immaterielle rettigheter - Elektronisk handel med åndsverk i et rettsinformatisk perspektiv

1997-09, Svein Engebretsen

Omslag for CompLex 1997-09

Les hele utgivelsen CompLex 1997-09 (pdf)

Emneord: rettsteknologi, elektronisk-handel
Publisert 5. feb. 2019 09:44 - Sist endret 6. feb. 2019 00:34