Rettslig vern av databaser : med Det norske meteorologisk institutts databaser som eksempler

Rettslig vern av databaser : med Det norske meteorologisk institutts databaser som eksempler

1997-11, Harald Chr. Bjelke

Omslag for CompLex 1997-11
Emneord: opphavsrett
Publisert 5. feb. 2019 09:44 - Sist endret 6. feb. 2019 00:34