Internett og jurisdiksjon

Internett og jurisdiksjon - jurisdiksjon etter Luganokonvensjonen artikkel 5 nr. 3 ved ulovlig eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for almenheten gjennom internett

1999-03, Andreas Frølich Fuglesang og Georg Philip Krog

Omslag for CompLex 1999-03

Les hele utgivelsen CompLex 1999-03 (pdf)

Emneord: medierett-og-internet-governance
Publisert 5. feb. 2019 09:44 - Sist endret 6. feb. 2019 00:34