1990-1999 - Side 3

Omslag for CompLex 1997-01

Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk - en fremstilling av åndsverkloven § 12 første ledd anvendt på litterære verk, samt en legislativ vurdering av digital eksemplarfremstilling til privatbruk

1997-01, Therese Steen

Omslag for CompLex 1998-02

Straffbar hacking - straffeloven § 145 annet ledd

1998-02, Guru Wanda Wanvik

Omslag for CompLex 1998-03

Interconnection - the obligations to interconnect telecommunications networks under EC law

1998-03, Katinka Mahieu

Omslag for CompLex 1999-02

Betaling via internett - et utvalg av juridiske problemstillinger

1999-02, Camilla Julie Wollan

Omslag for CompLex 1999-03

Internett og jurisdiksjon - jurisdiksjon etter Luganokonvensjonen artikkel 5 nr. 3 ved ulovlig eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for almenheten gjennom internett

1999-03, Andreas Frølich Fuglesang og Georg Philip Krog