Administrasjon av radiofrekvensspekteret

Administrasjon av radiofrekvensspekteret - Rettslige problemstillinger knyttet til telemyndighetens forvaltning av frekvensressursene

2002-05, Øyvind Haugen

Omslag for CompLex 2002-05
Emneord: medierett-og-internet-governance, eforvaltning
Publisert 5. feb. 2019 09:47 - Sist endret 6. feb. 2019 00:34