Etableringslandsprinsippet

Etableringslandsprinsippet - En analyse av E-handelsdirektivet art 3 og prinsippet om fri bevegelighet av tjenester ved elektronisk handel

2003-03, Jon Christian Thaulow

Omslag for CompLex 2003-03
Emneord: elektronisk-handel
Publisert 5. feb. 2019 09:47 - Sist endret 6. feb. 2019 00:34