Rettslig klassifisering av digitale produkter og nettsteder

Rettslig klassifisering av digitale produkter og nettsteder - eksemplifisert ved Luganokonvensjonens bestemmelser om forbrukerkjøp

2003-09, Morten Foss

Omslag for CompLex 2003-09
Emneord: medierett-og-internet-governance
Publisert 5. feb. 2019 09:47 - Sist endret 6. feb. 2019 00:34