Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høyskolene

Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høyskolene - innstilling fra Immaterialitetsutvalget, oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 31. januar 2000. Avgitt til Universitets- og høgskolerådet 8. oktober 2003.

2004-01

Omslag for CompLex 2004-01
Publisert 5. feb. 2019 09:47 - Sist endret 6. feb. 2019 00:34