Ansvarsfrihet for formidler ved formidling av informasjonstjenester

Ansvarsfrihet for formidler ved formidling av informasjonstjenester - E-handelsdirektivets art. 12 - 14 og E-handelslovens §§ 15 - 19

2004-02, Bård Standal

Omslag for CompLex 2004-02

Les hele utgivelsen CompLex 2004-02 (pdf)

Emneord: medierett-og-internet-governance, elektronisk-handel
Publisert 5. feb. 2019 09:47 - Sist endret 6. feb. 2019 00:34