En analyse av rekkevidden av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett

En analyse av rekkevidden av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett

2005-07, Torgeir Kielland

Omslag for CompLex 2005-07
Emneord: opphavsrett
Publisert 5. feb. 2019 09:48 - Sist endret 6. feb. 2019 00:34