2006-2011

Omslag for CompLex 2006-05

Retten til eget bilde - En redegjørelse, vurdering og sammenligning av den avbildedes rettsvern etter åndsverkloven § 45c, straffeloven § 390 og personopplysningsloven

2006-05, Maria Jongers

Omslag for CompLex 2008-02

Electronic contracting in Europe - Benchmarking of national contract rules of United Kingdom, Germany, Italy and Norway in light of the EU E-commerce directive

2008-02, Maryke Silalahi Nuth