Lover - fra kunngjøring til hyperstrukturer: to avhandlinger

Per Marius Slagsvold - Kunngjøringens betydning for lovers rettskraft

Kirill Miazine - Rettskilder og hyperstrukturer: Om alternative grensesnitt til rettslige informasjonssystemer

2006-06, Per Marius Slagsvold og Kirill Miazine

Omslag for CompLex 2006-06

Dette bindet av CompLex inneholder to svært forskjellige bidrag, som likevel møtes i at de begge handler om presentasjon av rettskildematerialet.

Per Marius Slagsvolds problemstilling går tilbake til det prinsippet som ofte uttrykkes med den latinske maksimen Publication legis – lovene skal offentliggjøres. For at staten skal kunne kreve at borgerne etterlever lovgivningen, er det en minimumsforutsetning at staten gjør det mulig for borgerne å gjøre seg kjent med den. Derfor må lover offentliggjøres. I norsk er dette prinsippet kuriøst nok aldri skikkelig lovfestet. Og Grunnloven § 97 er ikke blitt ansett for noe krav om publisering. Dette er utgangspunktet for Slagsvolds kritiske diskusjon.

Kirill Miazine tar også opp hvordan lover – og annet rettskildemateriale – skal kunne gjøres tilgjengelig for brukeren. Hans utgangspunkt er de datamaskinbaserte, rettslige informasjonssystemene, som i Norge særlig er kjent fra Lovdatas tjenester. I slike systemer presenteres tekstene omtrent som på romertiden, selv om pergamentrullen er byttet ut med en skjerm: De presenteres som tekster. Men strukturen i dem er langt rikere, og moderne informasjonsteknologi gir mulighet for å synliggjøre denne for brukerne. Han viser noen av disse mulighetene. Så derfor forenes disse to arbeidene, så forskjellige som de enn er, av interessen for hvordan man best mulig skal kunne gjøre brukerne kjent med lover og andre rettskilder.

Per Marius Slagsvold ble cand. jur. våren 2006 og jobber for tiden i UDI.

Kirill Miazine ble cand.jur. våren 2006 og jobber for tiden som advokatfullmektig i FØYEN Advokatfirma DA. Hans avhandling ble skrevet ved Institutt for rettsinformatikk våren 2006 under veiledning av Jon Bing og levert som en 10-vekttalls spesialoppgave ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Emneord: rettsteknologi
Publisert 5. feb. 2019 09:49 - Sist endret 6. feb. 2019 00:34