Personvern og transportsikkerhet

Personvern og transportsikkerhet - Personvernmessige spørsmål knyttet til tiltak for å sikre transportmidler mot fiendtlige anslag

2007-03, Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2007-03

Rapporten har blitt til som del av et større prosjekt i regi av Transportøkonomisk institutt (TØI); "Security i transport. Personvernets grenser."Prosjektet er del av forskningsprogrammet Risiko i transportsektoren (RISIT), finansiert av Norges forskningsråd.

Dette delprosjektet har hovedvekt på personvern i betydningen person opplysningsvern. Likevel er det et poeng å få frem sammenhengen mellom personvernspørsmål som er knyttet til fysisk interaksjon (kontroll med passasjerer og ansatte) og slik kontroll som gjelder behandling av personopplysninger.

Boken inneholder en rettsteoretisk og rettsdogmatisk tilnærming til spørsmålet om ivaretakelse av personvern i en transportsektor der økte krav til securitytiltak kan begrunne større grad av krenkelser av folks personvern.

Dag Wiese Schartum er professor ved Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Les hele utgivelsen CompLex 2007-03 (pdf)

Emneord: personvern
Publisert 5. feb. 2019 09:49 - Sist endret 6. feb. 2019 00:34