IT-støtte for arbeid med lovsaker

IT-støtte for arbeid med lovsaker

2008-04, Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2008-04

Mangelfull lovgivning kan være godt levebrød for jurister, men det er trolig få jurister som føler særlig glede av å løse problemer som primært kan tilskrives dårlig håndverk fra lovgivers side. Dette arbeidet søker å belyse mulighetene for å utvikle IKT-baserte hjelpemidler som kan bidra til å øke kvaliteten av lover. Rapporten er utarbeidet som del av et forprosjekt støttet av Norges forskningsråd og programmet VIOS.

Dag Wiese Schartum er professor ved Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Les hele utgivelsen CompLex 2008-04 (pdf)

Emneord: rettsteknologi
Publisert 5. feb. 2019 09:49 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35