Vern av tekniske beskyttelsessystemer etter åndsverkslovens § 53a

Vern av tekniske beskyttelsessystemer etter åndsverkslovens § 53a

2008-07, Andreas Norum

Omslag for CompLex 2008-07

Oppgaven har som mål å redegjøre for og drøfte vilkårene for at et beskyttelsessystem skal være vernet etter åndsverksloven §53a, i tillegg drøfte visse virkninger av forbudet mot omgåelse av slike beskyttelsessystemer. Vernet av tekniske beskyttelsessystemer er en relativt ny lovregel som ble innført i norsk lov gjennom inkorporeringen av «The information society directive» i 2005. Da vernet av tekniske beskyttelsessystemer først ble introdusert i Norge var det startskuddet for en storstilt offentlig debatt som til en viss grad fortsatt går i skrivende stund. Denne oppgaven er en objektiv gjennomgang av innholdet i åvl §53a som forhåpentligvis kan bidra til denne debatten.

Avhandlingen ble skrevet som en studentavhandling ved Juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø studieåret 2007–2008.

Emneord: personvern
Publisert 5. feb. 2019 09:49 - Sist endret 6. feb. 2019 00:35